Publications

Договорите за свободна търговия

Инструментът на силните в глобалната икономика. История, ефекти и алтернативи

  • Description
  • About Author

Изданието представя резултатите от изследване, проведено през 2015 г. в сътрудничество между Нови леви перспективи и Солидарна България. Настоящият доклад прави преглед на историческата трансформация на търговските и инвестиционни споразумения, техните ефекти и тенденции за развитие.

Ваня Григорова, Икономист, завършила Националната търговско-банковагимназия и Университета за национално и световностопанство.

Чавдар Найденов Завършил философия и социология в Софийския университет, работил в Политологическия институт към БАН, в печaтни медии, директор на социологическа агенция Тренд.БГ.

Иво Христов, Завършил „Атене Роаял“ в Брюксел, специалност право в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.