Publications

Богатството и сиромаштијата во Mакедонија

  • Description

„Општествените прилики во некои од поранешните југословенски републики се добро познати по тоа што се најлоши во Европа, поради примената на строги неолиберални политики по распаѓањето на федерацијата. Уште од стекнувањето на независноста, повеќе од 20 години, Македонија е на социјалното дно во Европа“.