Regionalni trans-feministički edukativni program: KVIR PRAXIS ŠKOLA

Poziv za prijave za učešće u KVIR PRAXIS ŠKOLI

Od februara do juna ove godine Trans Mreža Balkan u saradnji sa Rosa Luxemburg Stiftung Southeast Europe organizuje seriju od 12 predavanja na 5 različitih tema koje su relevantne za trans i feminističku zajednicu. Poslednja serija od dva predavanja podrazumeva pripremu za samostalno istraživanje, pisanje i predstavljanje stečenog znanja. Program je fokusiran na unapređenje znanja u domenu transrodnih studija, feminističkih studija i kritičke teorije. Cilj ovog programa je da se polaznice i polaznici upoznaju sa aktuelnim temama koje se tiču trans i feminističke borbe za ljudska prava.

Teme koje program obuhvata su:
– Anti-rodni pokret u regionu
– Politike organizacije i strukturiranje feminističkih i trans pokreta u regionu
– Prakse solidarnosti
– (Anti)fašizam nekad i sad: istorijska perspektiva i današnje bitke
– Revolucionarni antifašizam: šta i koga sve uključuje?
– Metodologija i tehnika istraživanja i pisanja

Na svaku od ovih tema biće održana po dva predavanja. Način i metode rada na predavanjima kreirane su sa ciljem da podstaknu kritičko razmišljanje kod učesnica i učesnika, a sama predavanja biće prilagođena celoj grupi, pri čemu će se voditi računa da svi učesnici i učesnice dobiju priliku da nauče nešto novo, nadograde svoja znanja i da ukoliko žele aktivno učestvuju u procesu učenja i razmene znanja.

Mesečno će biti održavana po dva predavanja na jednu temu, od februara do juna 2024.

Rok za prijave je 5. februar. Broj učesnica i učesnika je ograničen.

Prijaviti se možete putem linka:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzHo8MWhuQZksmJcsrZMbj5Rgl9KrH7cEF2VU-qeh4g_IQQQ/viewform