Publications

From state-controlled finance to privatized financial regime: Revisiting the legacy of Romanian socialist housing policy

In this article, the author Enikő Vincze offers a perspective on the transformations from capitalism to socialism and from socialism to so-called neoliberal capitalism through an analysis of the Romanian state-socialist financial system that enabled the creation of a mixed housing regime and the creation of a capitalist financial system, which led to the financialization of housing as...

Budućnost Kaknja ka pravednoj energetskoj tranziciji

Kakanj je grad u središnjoj Bosni i Hercegovini (BiH) koji je u velikoj mjeri ovisan o energiji baziranoj na uglju. U Kaknju se nalazi jedna od najvećih termoelektrana na ugalj u BiH-Termoelektrana Kakanj. Ova elektrana je glavni izvor električne energije za Bosnu i Hercegovinu, ali proizvodi i značajne količine emisije stakleničkih plinova. Općenito, energetska tranzicija u Kaknju je...

Otpadocen: Priče sa globalne deponije

Ljudi možda žive u antropocenu, ali ih to ne dotiče na isti način. Kako bi antropocen izgledao da istraživači, umjesto portage za njegovim ostacima u geosferi, tragove traže u organosferi, u ekologijama ljudi isprepletenih s okolinom? Posmatrajući tu utjelovljenu stratigrafiju moći i toksičnosti, otkrivamo ne antropocen nego otpadocen. Nametanje otpadnih odnosa subalternim, ljudskim i više-nego-ljudskim zajednicama implicira konstrukciju...

Položaj i izazovi radnica na poslovima čišćenja i nege u Srbiji

Istraživačka studija “Položaj i izazovi radnica na poslovima čišćenja i nege u Srbiji” bavi se fenomenom rada u domaćinstvu, istražuje uslove rada, društvene izazove i iskustva žena koje pružaju usluge čišćenja i nege u domaćinstvima u Srbiji i u inostranstvu. Sveobuhvatni cilj je da se predstave i razumeju stanovišta radnica, kao i agencija i digitalnih platformi koje aktivno...

Position and Challenges of Women Workers in Cleaning and Care Services in Serbia

The exploratory study “Position and Challenges of Women Workers in Cleaning and Care Services in Serbia” discusses the phenomenon of domestic work, exploring the working conditions, social challenges, and experiences of women engaged in household cleaning and care services, both in Serbia and abroad. The overarching goal was to capture and understand the perspectives of women workers and...