Mediji

01.03.2014.
|
Beograd, Srbija
|

Kritička mašina

Kontekst kolektiv vas poziva da se prijavite za učešće u seriji seminara koji se realizuju tokom 2014. godine.
Kontekst kolektiv vas poziva da se prijavite za učešće u seriji seminara koji se realizuju tokom 2014. godine u okviru projekta pod nazivom Kritička mašina. Čemu Kritička mašina? Uspostavljanje kapitalističkog sistema je na celom prostoru nekadašnje Jugoslavije dovelo do nestanka, odnosno, privatizovanja infrastrukture koju su radnički pokreti...
Tagovi: Mediji