• 17.02.2017.
    |
    Urednici: Miloš Miletić/Mirjana Radovanović
    Istraživanje sagledava pojedine segmente razvoja kulture i kulturne politike unutar partizanskog pokreta, s akcentom na period postojanja »Užičke republike« i održavanja Prvog i Drugog zasedanja Antifašističkog veća naroda Jugoslavije (AVNOJ).
  • Urednik: Bhaskar Sunkara
    U periodu nakon raspada realsocijalističkog uređenja na postjugoslovenskom prostoru došlo je do sistematskog brisanja korpusa socijalističke misli i prakse, čime levica gubi hegemoniju nad strateškom vizijom društvene regulacije. Ovo je uslovilo i razgradnju konceptualnog aparata neophodnog za analiziranje procesa restauracije kapitalizma u kojem su se novonastale države našle.
  • The year 2017 begins with a peal of thunder. The newly elected US president Trump abandons the Trans Pacific Partnership, a genuine geo-political monster project which aimed at excluding China as main contender of the USA in the Pacific.