Rosa Luxemburg Stiftung

 • Croatia
  The subject of this report is three actors on the political scene in Croatia: Radnička Fronta (Workers’ Front, RF, founded in May 2014), Nova ljevica (New Left, NL, December 2016) and Zagreb je Naš! (Zagreb is Ours, ZJN, March 2017).
  • Croatia
   The subject of this report is three actors on the political scene in Croatia: Radnička Fronta (Workers’ Front, RF, founded in May 2014), Nova ljevica (New Left, NL, December 2016) and Zagreb je Naš! (Zagreb is Ours, ZJN, March 2017).
   • Na razvalinama jugoslavenske socijalističke modernizacije
    Od nacionalne suverenosti u čije ime su se vodili ratovi nije ništa preostalo. Jugoslavenski prostor nikada nije bio manje suveren – politički, ekonomski, pravno ili vojno - a nefunkcionalne države postale su igračke interesa sa zapada i istoka.
    • Na razvalinama jugoslavenske socijalističke modernizacije
     Od nacionalne suverenosti u čije ime su se vodili ratovi nije ništa preostalo. Jugoslavenski prostor nikada nije bio manje suveren – politički, ekonomski, pravno ili vojno - a nefunkcionalne države postale su igračke interesa sa zapada i istoka.
     • Beogradski izbori u znaku kulta Aleksandra Vučića
      Beogradski izbori nisu doveli do smene vlasti ali su značajno rekonfigurisali politički teren post-miloševićevske Srbije. Stare snage DOS-ovoske koalicije su nestale otvarajući prostor novima. Grassroot levica je prvi put «imala za koga da glasa», dok je uspešniji krak demokratske opozicije predvođen Draganom Đilasom, svoju kampanju načelno, ali ne i uverljivo fokusirao na socijalne teme.
      Tags: Politika
     • Beogradski izbori u znaku kulta Aleksandra Vučića
      Beogradski izbori nisu doveli do smene vlasti ali su značajno rekonfigurisali politički teren post-miloševićevske Srbije. Stare snage DOS-ovoske koalicije su nestale otvarajući prostor novima. Grassroot levica je prvi put «imala za koga da glasa», dok je uspešniji krak demokratske opozicije predvođen Draganom Đilasom, svoju kampanju načelno, ali ne i uverljivo fokusirao na socijalne teme.
      Tags: Politika
     • Istraživanje donosi statističke podatke o platama u industriji odjeće i obuće te ih kontrastira sa različitim izračunima troškova života, čime pokazuje da su - pored dokumentiranih kršenja radničkih prava - radnici/ce u ovoj industriji suočeni sa teškim siromaštvom.
      • The Fate of Employees After Privatization in Kosovo
       This report was prepared with the aim of shedding light on the predicament of workers in Kosovo’s former socially-owned and public enterprises, which have been privatized by various local and international investors over the past years.
       • The Fate of Employees After Privatization in Kosovo
        This report was prepared with the aim of shedding light on the predicament of workers in Kosovo’s former socially-owned and public enterprises, which have been privatized by various local and international investors over the past years.
        • 09.01.2018.
         |
         Beograd, Dom sindikata
         |
         Anmerkungen zur Konferenz «For Labour Rights»
         «FOR LABOUR RIGHTS! – Transnationale Solidarität, Gemeingüter und Perspektiven der Organisierung» - dies war der programmatische Titel einer vom Belgrader Büro der Rosa-Luxemburg-Stiftung vom 27. bis zum 29. Oktober organisierten Konferenz. Es trafen sich GewerkschafterInnen, AktivistInnen linker zivilgesellschaftlicher Organisationen sowie Sozialforscher aus Europa, Asien und den USA um über Arbeitskämpfe und Strategien im Rahmen des breit gefassten Konzeptes der «Global Social Rights» zu diskutieren.
        • 09.01.2018.
         |
         Beograd, Dom sindikata
         |
         Nekoliko napomena uz konferenciju »For Labour Rights!«
         »ZA RADNIČKA PRAVA! – Transnacionalna solidarnost, zajednička dobra i perspektive organiziranja«, tako je glasio naslov konferencije koju je od 27. do 29. oktobra organizirala beogradska kancelarija Rosa Luxemburg Stiftunga. Konferencija je okupila sindikaliste/ice, članove/ice lijevih organizacija civilnog društva, društvene istraživače/ice i lijeve političke aktiviste/ice iz Evrope, Azije i SAD-a, kako bi raspravljali o radničkim borbama i strategijama u širem kontekstu koncepta »globalnih socijalnih prava« (Global Social Rights).
        • 09.01.2018.
         |
         Beograd, Dom sindikata
         |
         Some remarks on the conference: «For Labour Rights»
         «FOR LABOUR RIGHTS! – Trans-National Solidarity, Commons and Perspectives on Organising» – was the programmatic title of a conference held in Belgrade, organised from 27-29 October by the Belgrade office of the Rosa-Luxemburg-Stiftung. It brought together trade unionists, members of left civil society organisations, social researchers and leftist activists from Europe, Asia and USA to discuss labour struggles and strategies within the wider context of «Global Social Rights».
        • 09.01.2018.
         |
         Beograd, Dom sindikata
         |
         Some remarks on the conference: «For Labour Rights»
         «FOR LABOUR RIGHTS! – Trans-National Solidarity, Commons and Perspectives on Organising» – was the programmatic title of a conference held in Belgrade, organised from 27-29 October by the Belgrade office of the Rosa-Luxemburg-Stiftung. It brought together trade unionists, members of left civil society organisations, social researchers and leftist activists from Europe, Asia and USA to discuss labour struggles and strategies within the wider context of «Global Social Rights».
        • An Epistemological Approach
         «However, we would have to learn from the Russian revolution that etatisation of the party in power is a permanent mortal danger, to be permanently fought against, and that a form of vigorous plebeian democracy at all levels, allowing for changes of leading political cadre is indispensable.»
         • An Epistemological Approach
          «However, we would have to learn from the Russian revolution that etatisation of the party in power is a permanent mortal danger, to be permanently fought against, and that a form of vigorous plebeian democracy at all levels, allowing for changes of leading political cadre is indispensable.»
          • Epistemološki pristup
           «Međutim, Ruska revolucija trebala bi nas naučiti da etatizacija partije na vlasti predstavlja neprestanu smrtnu opasnost protiv koje se treba neprestano boriti, i da je snažna plebejska demokracija, koja na svim razinama omogućuje promjene rukovodećeg političkog kadra, neophodna.»