• 22.01.2018.
  |
  Кире Василев/Анета Гулева
  Во последните три декади, почнувајќи од распадот на претходниот систем до воспоставување на капиталистичко општество, организираниот труд во македонското општество претрпи големи промени.
 • 22.01.2018.
  |
  Соња Стојадиновиќ/Александар Ковачевски
  Состојбата со работничките права и функционирањето на синдикатите во Република Македонија во последните дванаесет години е доведена до најнизок степен од осамостојувањето на државата.
 • 10.01.2018.
  |
  Zbornik koji je pred vama ‒ «Lekcije o odbrani: Da li je moguće stvarati umetnost revolucionarno?» ‒ prati istoimenu konferenciju koja je okupila autorke i autore s područja bivše Jugoslavije.